· 

Podcasts en AI

De onderstaande inhoud hoort bij het bovengenoemde hoofdstuk uit het Handboek Podcast maken

Omdat AI ons totaal, compleet, overal gaat vervangen stelde ik AI-machine ChatGTP de volgende vraag:

 

Waarom kan AI nooit mensen vervangen bij het maken van podcasts?

 

Het antwoord van de ChatGTP:

 

'AI kan in veel opzichten waardevol zijn bij het maken van podcasts, zoals het genereren van automatische transcripties, het analyseren van luisteraargegevens voor inhoudskeuzes, of zelfs het helpen bij het bewerken van audio. Toch zijn er enkele aspecten van het podcastmaken waarin menselijke betrokkenheid moeilijk te vervangen is. Hier zijn enkele redenen waarom AI mensen niet volledig kan vervangen bij het maken van podcasts:

 

1. Creativiteit en originaliteit: Podcasts kunnen sterk afhankelijk zijn van de creativiteit en originaliteit van de gastheren en makers. Het vermogen om nieuwe ideeën te bedenken, interessante verhalen te vertellen en persoonlijkheid en emotie toe te voegen, is iets waar AI momenteel niet goed in is.

 

2. Menselijke connectie: Podcasts zijn vaak gebaseerd op de menselijke connectie tussen de gastheer en de luisteraar. Menselijke gastheren kunnen empathie tonen, gevoelens uiten en een band opbouwen met hun publiek op een manier die moeilijk te repliceren is door machines.

 

3. Improvisatie en reactie op actualiteit: Podcasts kunnen vaak inspelen op actuele gebeurtenissen en onverwachte ontwikkelingen. Menselijke gastheren kunnen snel reageren, improviseren en relevante inzichten delen, terwijl AI doorgaans vooraf geprogrammeerd is en moeite heeft met spontaniteit.

 

4. Subjectieve beoordeling en smaak: Het succes van een podcast kan grotendeels afhangen van de persoonlijke smaak en voorkeuren van het publiek. AI kan gegevens analyseren en aanbevelingen doen op basis van algoritmen, maar het begrijpen van subjectieve smaak en het bouwen van een loyale fanbase vereist vaak een menselijke aanraking.

 

5. Interviewvaardigheden: Podcasts met interviews vereisen vaardigheden zoals het stellen van de juiste vragen, actief luisteren en diepgaande gesprekken voeren. Hoewel AI kan helpen bij het voorbereiden van vragen op basis van gegevens, mist het de menselijke finesse om intuïtief te reageren op de antwoorden van gasten.

 

6. Ethiek en verantwoordelijkheid: Podcastmakers dragen vaak de verantwoordelijkheid voor de inhoud en ethiek van hun shows. Mensen kunnen morele dilemma's aanpakken, verantwoorde keuzes maken en hun verantwoordelijkheid nemen, terwijl AI zich aan strikte programmering houdt zonder moreel besef.

 

Hoewel AI technologische vooruitgang mogelijk maakt en podcastmakers kan ondersteunen, is het waarschijnlijk dat menselijke betrokkenheid essentieel zal blijven voor veel aspecten van het maken van podcasts, vooral die waarin creativiteit, empathie en menselijke connectie een cruciale rol spelen.'

 

Het bovenstaande antwoord is m.i. nogal plat en gaat uit van een wereld zoals deze nu is. Maar met de vraag wat AI gaat kunnen, komt de vraag wat de mens dientengevolge niet meer wil of zelfs niet meer kan. Iemand die in een iets breder technologisch opzicht vooruit durft te kijken is auteur Roland ter Vorst. Ik kan zijn boek 'De toekomst is eindeloos' aanbevelen.